Aanpak

FM Adviseurs is transparant en bereikbaar voor al onze cliënten. Op die manier bent u altijd op de hoogte van de status van de werkzaamheden die wij voor uw bedrijf of organisatie doen.

Om die reden lichten wij hieronder onze aanpak verder toe. Uiteraard kan de aanpak per gevraagde dienst verschillen; dit zullen wij te allen tijde na het intakegesprek met u verder in detail bespreken.

 

Onze globale aanpak

Nadat u een overeenkomst met ons bent aangegaan, dan vinden de volgende stappen plaats:

 

Standaard:

  • Er wordt een globale analyse uitgevoerd van de huidige situatie van uw onderneming, uw financiële administratie en de status van uw fiscale positie.
  • Vervolgens zullen de probleemsituaties en de eventueel ontbrekende of urgente werkzaamheden voor u worden aangepakt. Deze aanpak gebeurt uiteraard in nauwe afstemming met u.
  • Uw (financiële) administratie wordt daarna volledig door ons ingericht en de uitvoering van de afgesproken diensten wordt door ons uitgevoerd.
  • U krijgt van ons een opdracht-, project- of jaarplanning, afhankelijk van de door u gewenste diensten.
  • Vanzelfsprekend krijgt u van ons na elk deelresultaat en/of na elke verwerkingsperiode de bijbehorende (financiële) rapportages en de fiscale overzichten.
  • Daarnaast wordt u na een periode van zes maanden uitgenodigd voor een tussentijdse evaluatie over de financiële voortgang van uw bedrijf, de verdere prognose en het niveau van tevredenheid over de samenwerking met ons en de verdere aanpak door ons.
  • Tijdens kantoortijden kunt u ons altijd benaderen voor een 1e-lijn advies, zoals het voorleggen van een probleemgeval, het uitvoeren van een second opinion en/of extra ondersteuning bij belastingcontroles/belastingproblemen.

Optioneel:

  • Indien gewenst, kan er een afspraak met u worden gemaakt voor een uitgebreid adviesgesprek over aanvullende managementrapportages, mogelijke maatregelen voor te realiseren kostenbesparingen/rendementsverhogingen en de andere verbeterstappen binnen uw onderneming.
  • De met u besproken en overeengekomen verbeterstappen werken we verder voor u uit in een Plan van Aanpak. Daarin houden we rekening met een realistische tijdsplanning in relatie tot de beoogde resultaten.
  • Conform dit Plan van Aanpak, zullen wij u verder begeleiden en ondersteunen in het behalen van deze doelstellingen.

 

Ons Service Team

Een persoonlijke benadering tegen goede service en kwaliteit staat in onze aanpak hoog in het vaandel! Daarom heeft u te maken met vaste contactpersonen die uw bedrijfsvoering en dossier goed kennen. Uw vaste adviseur is een ondernemende, actieve en mensgerichte persoon!