Bedrijfsadviseur

Als ondernemer wilt u kunnen ondernemen. Hiervoor heeft u duidelijk inzicht in uw organisatie, uw bedrijfsvoering en uw financiële positie nodig. Daadwerkelijk succesvoller ondernemen is pas mogelijk als u tijdig weet wat u nog aan kosten kunt verwachten en wat u aan teruggaven kunt krijgen. Inzicht in uw huidige financiële positie is, wat de kostprijs van uw producten en diensten precies is en hoeveel de brutowinstmarges zijn, is al net zo cruciaal. Met de bedrijfsadviseur van FM Adviseurs helpen wij u een heel eind op weg!

 

Want: voor ons is het een prioriteit u hierbij te helpen!

 

Onze bedrijfsadviseur helpt u!

Onze ervaren bedrijfsadviseurs helpen u met passende managementrapportages en stuurinformatie. Zij zijn specialisten in het analyseren van en het adviseren over verbetertrajecten en bespaaradviezen.

Het verhogen van uw bedrijfsrendement en de verlaging van bedrijfskosten door verbetering in efficiency en effectiviteit van de bedrijfswerkzaamheden, staan hierbij centraal.

Op deze wijze heeft u de mogelijkheid om uw onderneming nog beter te begrijpen en meer duurzaam financieel voordeel te behalen. De FM bedrijfsadviseur – uw contactpersoon voor alle vragen – is een ondernemende, actieve en mensgerichte persoon.

 

De bedrijfsadviseur van FM Adviseurs zorgt voor:

  • Verbetertrajecten voor verhoging efficiency en effectiviteit
  • Begeleiding van subsidietrajecten en uitvoeren van haalbaarheidsstudies
  • Ondersteunen en toetsen van ondernemersplannen of business cases
  • Bespaaradviezen voor meer rendement
  • Begeleiding en ‘spiegelen’
  • Herkenning en erkenning van kritische succesfactoren en kernprestatie-indicatoren
  • Passende managementrapportages

Resultaat: meer kans op succes bij het uitbouwen en continueren van uw onderneming!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsadviseur laptop